Centrum pre rodinu Poprad

Centrum pre rodinu Poprad je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2001. Ich ambíciou je fungovať ako miesto načerpania pre všetky rodiny z Popradu a okolia, a tak vytvoriť živé spoločenstvo, ktoré prostredníctvom rôznorodých aktivít slúži Bohu a ľuďom. Cieľom je pomáhať rodinám (znovu)objaviť hodnotu, nenahraditeľnosť a jedinečnosť, ktorými ich požehnal Boh. Svojou činnosťou sa snažia upevňovať vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny, ako aj medzi rodinami navzájom, a tiež budovať rodinné spoločenstvo spojené princípom vzájomnej pomoci a solidarity.

Podľa Ježišovho príkazu zo Svätého písma: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk 16, 15), ako aj podľa slov pápeža Františka: "Nezatvárajte sa, choďte medzi ľudí a buďte Cirkvou so silou Ducha Svätého" sa snažia vychádzať smerom von k rodinám, ktoré potrebujú pomoc a podporu.

Svojou činnosťou sa zameriavajú predovšetkým na organizovanie rôznych aktivít pre rodiny ako celok, ako aj pre jednotlivých jej členov. Patria medzi ne predovšetkým voľnočasové aktivity, vďaka ktorým môže rodina tráviť spoločný čas zmysluplným a príjemným spôsobom. Cez rok organizujeme tiež rôzne výlety, počas ktorých môžu rodiny utužiť svoje vzťahy v prírode i na iných zaujímavých miestach.

Jednou z najobľúbenejšej činnosti je organizácia letnej dovolenky rodín. Ide o týždenný oddychový pobyt pre celé rodiny, ktorý ponúka spoločný program ako hry, diskusie a prednášky, súťaže, výlety a ďalšie aktivity. Táto jedinečná možnosť taktiež pomáha rodinám navzájom sa spoznať, a tak vytvoriť spoločenstvo v jednom duchu.

Neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti sú aj nedeľné rodinné popoludnia. Ide o podujatie organizované raz za mesiac, počas ktorého pripravujú bohatý program pre celú rodinu. Tento program prispôsobujeme liturgickému obdobiu či jednotlivým sviatkom, preto môžete u nás zažiť napríklad adventné i veľkonočné popoludnie, ale aj karneval, vianočný jarmok, športové popoludnie alebo deň rodiny.

Mnohé deti, ktoré pravidelne navštevujú toto centrum, obľubujú tvorivé dielne. Ide o priestor, počas ktorého si deti každého veku spolu s rodičmi môžu vyrábať rôzne dekoratívne alebo úžitkové predmety.

Vrcholom ich organizačnej sezóny je každý rok ples kresťanských rodín a mládeže, počas ktorého je našou úlohou pripraviť zábavný program pre rodiny a mladých z Popradu a okolia. Ide o jedno z najpopulárnejších podujatí, ktorého najlepšou vizitkou je jednoznačne množstvo spokojných a veselých účastníkov.

Okrem zmienených aktivít sa zaoberájú aj ďalšími činnosťami s cieľom rozširovať Pánovo evanjelium a podľa slov svätého apoštola Petra: "Buďte svätí, lebo ja som Svätý!" (1 Pt 1, 16) napĺňať poslanie, ktoré sme dostali od nášho Pána.

Kontakt nájdete na stránkach KBS.sk.

Neprehliadnite ani kvalitnú literatúru o rodine, dospievaní, manželstve, rodičovstve a výchove detí.